Kuks
Republic Příběhy
Tak blízko ke hvězdám Praha Poklady země Pálava Královská péče Mariánské Lázně Duchovní srdce Moravy Olomouc Hlavní město piva a kultury Plzeň Magické horizonty České středohoří Pohádka bez konce Český Krumlov Ostrov barokního umění Kuks Klíč ke království českému Loket Někdo to rád horké Karlovy Vary Místo smíření Mikulov V rytmu architektury Praha
NPÚ, © Zuzana Pykalová

Kuks Kolem Betléma k Lesu Království

K návštěvě Kuksu neodmyslitelně patří okružní cesta po okolních lesích. Dobře značená turistická stezka by měla přesvědčit i poslední váhavé návštěvníky. Kdo neviděl Braunův Betlém, nemůže o sobě říci, že navštívil Kuks.

Lesy, louky, řeka, ale především pískovcové skály v okolí lázeňského komplexu se díky plánům hraběte Šporka postupně proměnily v úchvatnou divadelní kulisu. Do dnešních dnů se dochoval pouze fragment původního záměru, přesto se jedná o největší galerii barokní plastiky pod širým nebem.

Sochařský areál v Novém lese nedaleko obce Žireč podnítil, podobně jako mnohé z toho, co hrabě podnikal, konflikt. V roce 1725 byl ve Vídni odmítnut společný plán kukského pána a jezuitů z blízké Žirče na zřízení křížové cesty od jezuitské rezidence sem, do Nového lesa. Špork se rozhodl na liknavé jezuity zaútočit pomocí plastik, které měly žirečským otcům ukázat, jak jsou ve své zbožnosti vlažní, a že je to právě Špork, který Pána příkladně oslavuje. Vzniklo tak velkolepé divadlo biblických scén, doplněné výjevy ze života poustevníků, žijících na rozdíl od jezuitů v samotě a odříkání.

Práce na výzdobě svěřil hrabě Špork svému „dvornímu sochaři Matyáši Bernardu Braunovi, autorovi známých alegorií kukských Ctností a Neřestí. Zejména tváří v tvář mohutným poustevníkům Juanu Garinovi a Onufriovi pochopíme, proč se sochaři přezdívá východočeský Michelangelo. Cyklus světců doplňují sochy Maří Magdaleny a Jana Křtitele. Braunův Betlém  získal jméno podle ústředního dvojreliéfu, představujícího Narození Páně a Příjezd Tří králů. Motiv Krista se objevuje ještě nad studnou Jákobovou, kde Kristus usedl se ženou ze Samaří při svém putování svatou zemí. Řada dalších děl již bohužel zanikla.

Braunovy sochy v okolí Kuksu

{}
Mapa

Přehrada Les Království

Slávu barokních lázní hraběte Šporka zhatila roku 1740 velká voda. Ničivou sílu řeky Labe zkrotila až nedaleko realizovaná stavba přehrady Les Království. Poetickému názvu odpovídá architektonické řešení vodního díla. Hrázi postavené ze stejného pískovce, z kterého tesal sochy Matyáš Bernard Braun, dominují dvě historizující brány s věžemi připomínajícími pohádkový středověký hrad. Návštěva Lesa Království tak tvoří ideální a logickou tečku za návštěvou Kuksu.

Language