Karlovy Vary
Republic Příběhy
Tak blízko ke hvězdám Praha Poklady země Pálava Královská péče Mariánské Lázně Duchovní srdce Moravy Olomouc Hlavní město piva a kultury Plzeň Magické horizonty České středohoří Pohádka bez konce Český Krumlov Ostrov barokního umění Kuks Klíč ke království českému Loket Někdo to rád horké Karlovy Vary Místo smíření Mikulov V rytmu architektury Praha
64 55 62
© Ladislav Renner

Karlovy Vary Někdo to rád horké

Už v polovině 14. století si český král Karel IV. uvědomil, že horké prameny vyvěrající v údolí říčky Teplé mají mimořádné léčebné účinky. Uprostřed lesů proto nechal založit lázně, které se brzy začaly nazývat jeho jménem a staly se nejvýznamnější lázeňskou destinací České republiky. Nechte se i vy unášet pulzujícím životem pěti karlovarských kolonád, kde vás překvapí řada pouličních umělců či drobných obchodníků.

O mimořádné energii, prostupující celé město, se nejlépe přesvědčíte ve Vřídelní kolonádě, která zastřešuje gejzír nejvydatnějšího pramene Vřídlo. Minerální voda o teplotě více než 73°C zde pod tlakem tryská do výšky až 12 metrů. Při návštěvě určitě nevynechejte expozici ve starém podzemí kolonády, kde se dozvíte o zdejších vzácných mikroorganismech nebo o využití vřdelní vody k pokamenování suvenýrů.

Léčivé prameny

Hadí pramen

Teplota pramene 29°C, mineralizace 3 g/l, CO2 1 600 mg/l, vydatnost 1 l/min.

Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001. Z hlediska jeho zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen. Hadím byl nazván na památku užovek, které kdysi žily v hojném počtu za kolonádami.

Sadový pramen

Teplota 39°C, obsah CO2 750 mg/l, vydatnost 2 l/min.

Je mezi pacienty velmi oblíben pro vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého a tudíž příjemně nakyslou chuť. Pramen je jímám na nádvoří VLÚ, pro pohodlí pacientů je část vody přiváděna i na úroveň vstupní haly.

Pramen Svobody

Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 5 l/min.

Byl objeven teprve v roce 1865 při zakládání budovy Lázní III, která stojí v jeho bezprostřední blízkosti. Brzy byl nad ním zřízen dřevěný altán.

Skalní pramen

Teplota 45°C, obsah CO2 650 mg/l, vydatnost 2 l/min.

Původně vyvěral přímo v řece Teplé. V roce 1845 byl pramen poprvé uměle zachycen. Nový vývěr dostal jméno Skalní pramen. Ke konci 19. století byl také začleněn do promenádního prostoru u Mlýnské kolonády.

Pramen Libušin

Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 3 l/min.

Je to jeden z několika léčivých pramenů, které se nacházejí v Mlýnské kolonádě. Pramen byl poprvé zachycen při stavbě Mlýnské kolonády ve sklepení pod výklenkem pro orchestr ke konci 19. století.

Pramen Knížete Václava I + II

Teplota I: 64°C; II: 60°C; obsah CO2 500 mg/l; vydatnost I: 4 l/min. II: 2 l/min.

V roce 1784 se objevil pod skalou pramen horké vody. Skála zde sahala až do řeky Teplé. Později ustoupila stavbě Mlýnské kolonády. Pramen se podle blízké skály sv. Bernarda dříve nazýval Bernardův. Vývěr I se nachází v Mlýnské kolonádě, vývěr II v promenádním prostoru před kolonádou.

Mlýnský pramen

Teplota 53°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4,5 l/min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Pramen samotný byl znám již v 16. století a byl se zvláštní oblibou používán ke koupelím. Nad pramenní vázou je mramorová deska s původním latinským textem „Ódy na Vřídlo" ze začátku 16. stol. od českého humanisty Bohuslava Hasištejnského.

Pramen Rusalčin

Teplota 59°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4 l/min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Původně slavný Nový pramen, který byl v 18. a 19. století středem pozornosti všech lázeňských hostí. Nad ním stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového pramene. Přímo u pramene zde tehdy ordinovali lázeňští lékaři.

Tržní pramen

Teplota 62°C, obsah CO2 500 mg/l, vydatnost 5 l/min.

Vyvěrá  v Tržní kolonádě. Dle starých zápisů ze 16. století stávaly pravděpodobně v těchto místech první karlovarské lázně.

Pramen Karla IV.

Teplota 64°C, obsah CO2  250–450 mg/l, vydatnost 4,8 l/min.

Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle staré pověsti si právě u tohoto pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.

Vřídlo

Teplota 73,4°C, obsah CO2 400 mg/l, vydatnost 2 000 l/min.

Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě (pramenní váza A), ale i ochlazená na 50°C (pramenní váza B) a 30°C (pramenní váza C). Jedním z pramenů Vřídla je fontána tryskající v hale Vřídelní kolonády až do výše 12 metrů.

Zámecký dolní pramen

Teplota 61°C, obsah CO2  600 mg/l, vydatnost 2,5 l/min.

Vyvěrá uvnitř bývalé Zámecké kolonády (dnešních Zámeckých lázní), postavené dle plánů vídeňského architekta Ohmanna. Za pramenní vázou je pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“.

Zámecký horní pramen

Teplota 61°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 2,5 l/min.

Vídeňský architekt Ohmann využil zajímavý nápad městského Pramenního úřadu – vyvést malou část vody Dolního zámeckého pramene po řadě zásahů do jímání na úroveň o několik metrů vyšší do pavilónku, který byl nad tímto přívodem postaven v roce 1912. Dnes jsou prameny zachyceny vrty.

{}
Mapa

K léčení se tradičně využívá dvanáct hlavních pramenů, i když dohromady jich je ve Varech mnohem více a některé vyvěrají přímo v říčce Teplé nebo ve sklepeních zdejších domů. Blahodárný vliv zdejší vody po staletí přitahuje řadu známých osobností, mezi kterými nechyběli Johann Sebastian Bach, ruský car Petr I. Veliký, Karel Marx, Sigmund Freud, četné hollywoodské hvězdy od Mary Pickfordové po Roberta Redforda. K pravidelným návštěvníkům patřil i Johann Wolfgang von Goethe, jemuž se město zalíbilo natolik, že je během svého života navštívil celkem třináctkrát.

Inspirace pro Beethovena

Říká se, že melodie, kterou hrál na trubku karlovarský pošťák, inspirovala Ludwiga von Beethovena k hlavnímu motivu jeho předehry C dur. Slavný skladatel ve městě pobýval dvakrát v roce 1812 a nesmazatelně se zapsal do jeho historie.

K dodnes vzpomínané události patří Beethovenův benefiční koncert věnovaný ve prospěch rakouských lázní Baden, které právě roku 1812 poškodil obrovský požár. Beethoven vystoupil společně s italským houslistou Giovannim Batisttou Polledrem v Českém sále hotelu Pupp a zcela si získal místní obecenstvo. Možná i proto, že podobnou tragédii, jaká postihla lázně Baden, zažily Karlovy Vary ve své předchozí historii hned dvakrát.

Živá a radostná atmosféra lázeňského života se odráží i v Beethovenově osmé symfonii, na které tu německý romantik pracoval. O tom, že skladatelův odkaz ve městě stále žije, svědčí pravidelný srpnový hudební festival Beethovenovy dny, v rámci kterého Karlovarský symfonický orchestr předvádí to nejlepší z Beethovenova díla. Skladatel má také ve městě jeden z nejpůsobivějších pomníků, na němž jej sochař Hugo Uher zvěčnil v nadživotní velikosti.

Filmové prázdniny

Přelom června a července patří v Karlových Varech pravidelně nejprestižnějšímu filmovému festivalu ve střední a východní Evropě. Během dvou festivalových týdnů defilují po červeném koberci před hotelem Thermal největší hvězdy stříbrného plátna a celé město se proměňuje v jeden nekončící večírek.

Tradice karlovarského festivalu sahá do roku 1947, i když první podobná přehlídka proběhla již o rok dříve v nedalekých Mariánských Lázních. Během komunistické éry byl sice festival zařazen po bok podobných přehlídek v Berlíně, Benátkách či Cannes, kvůli mezinárodní izolaci však nedosahoval jejich věhlasu. Teprve po roce 1989 si postupně buduje jméno a získává si stále větší pozornost filmařů i pochvaly kritiků. Ti totiž vědí, že ve Varech se často objevují zatím nepříliš známí, ale nadějní tvůrci, kteří během několika let získají světovou slávu.

Festival nenabízí jen možnost zhlédnout skvělé filmy, ale také příležitost navázat vztahy s dalšími milovníky kinematografie. Ve stanovém městečku panuje vždy rodinná atmosféra a na party v některém z mnoha karlovarských barů určitě nezůstanete sedět v koutě.

Language