O projektu Česko: země příběhů

V agentuře CzechTourism se snažíme zviditelnit turistickou nabídku Česka v zahraničí i u nás doma. Už druhým rokem pracujeme na tom, aby se Česko stalo skvělou destinací pro všechny, kteří chtějí navštívit jedinečné památky, vidět umělecká díla nebo se dozvědět více o historii a přítomnosti naší země. Víme, že kromě této skupiny turistů, která k nám jezdí za poznáním, sem řadu lidí lákají zcela jiné prožitky. Protože ale chceme Česko dostat mezi nejlepší evropské destinace poznávací turistiky, oslovujeme nyní především bonitní klientelu se zájmem o poznávání ať už míst nebo sebe sama.

S bonitou klientely jde ruku v ruce i důraz na kvalitu. Snažíme se s našimi partnery přispívat ke zlepšení úrovně služeb a víme, že se za poslední roky už mnoho zlepšilo. Bezchybný servis ale stále zůstává technickou nutností, nikoli vlastním důvodem, proč k nám cizinci jezdí. Naši zahraniční turisté jsou často zkušení cestovatelé a na svých cestách hledají jedinečnost a autenticitu.

My se tuto skutečnost snažíme přenést do propagačních aktivit, ať už je to tvorba tiskovin, inzerce nebo spotů. Nebudeme v nich ale jen ukazovat krásné obrázky bez hlubšího významu. Chceme naše čtenáře a diváky zaujmout a vtáhnout do děje, naše cesta poznání Česka má být inspirativní a zábavná. Společně na ní budeme hledat a objevovat příběhy, které budeme vyprávět a sdílet.

Příběh poskytuje osvědčenou formu vyprávění, ta ale nemá smysl, pokud není naplněná zajímavým obsahem. Naše příběhy proto jsou:

  • jedinečné (odhalují, čím je dané místo unikátní)
  • jsou založené na vnitřním napětí (odhalují paradoxy či kontrasty daného místa, ať už jde o kontrast minulosti a současnosti, člověka a krajiny, skutečnost a legendy)
  • pravdivé – nezkreslují realitu, aby vypadala za každou cenu lépe
  • mají nadhled, nebojí se vtipu a nadsázky
  • vztahují se k dnešnímu člověku (nejsou historizující) a umožňují ztotožnění a sdílení

Toto pojetí podporuje i nový vizuální styl turistické prezentace Česka, kdy prostřednictvím současného grafického designu můžeme představit krajinu, památky nebo významné osobnosti. Design je také jedním z prostředků, který pomáhá oprostit naši image od historizujícího pohledu.

Tým Rebranding
(rebranding et czechtourism.cz)