Mikulov
Republic Příběhy
Tak blízko ke hvězdám Praha Poklady země Pálava Královská péče Mariánské Lázně Duchovní srdce Moravy Olomouc Hlavní město piva a kultury Plzeň Magické horizonty České středohoří Pohádka bez konce Český Krumlov Ostrov barokního umění Kuks Klíč ke království českému Loket Někdo to rád horké Karlovy Vary Místo smíření Mikulov V rytmu architektury Praha
© Ladislav Renner

Mikulov Poutní místo

Když vystoupáte z Mikulova na Svatý Kopeček a pohlédnete dolů na město a zámek pod sebou, možná si řeknete, proč zdejší dávní obyvatelé postavili hrad, který měl chránit široké okolí na nižším Zámeckém kopci a nikoli zde. Na tuto otázku dodnes nikdo nenašel odpověď, stejně tak je tajemstvím zahalena dávná minulost poutního místa i jeho název. Původně se zdejšímu vrchu říkalo Tanzberg – Taneční hora. Podle legend jméno upomíná na taneční obřady spojené s pohanskými kulty plodnosti a vegetace. Podle jiných legend zde za Valpuržiny noci tančily čarodějnice během svých sabatů.

Ať je pravda o minulosti vrchu jakákoli, svůj název změnil v 17. století díky Františku kardinálu Dietrichsteinovi. Jako výraz vděčnosti Bohu za překonání morové epidemie z roku 1622 nechal kardinál na úbočí kopce vystavět křížovou cestu a na vrcholu kapli sv. Šebestiána. Snad tím chtěl i vymazat vzpomínky na někdejší pohanské obřady. Přímo v Mikulově, vedle kapucínského kláštera, nechal při té příležitosti zbudovat také loretánskou kapli, kopii italské Svaté chýše, nad níž v 50. letech 17. století dostavěl kostel sv. Anny. Své místo zde našla plastika Černé madony. O jejích zázračných schopnostech léčit se takřka ze dne na den začaly vyprávět legendy, které do města přitahovaly houfy poutníků toužících po uzdravení. Pro poutníky byl ve městě zbudován komplex domů a pokladnice v sousedství kostela, do které ti majetnější odevzdávali své dary, se rychle plnila pokladem.

Svatý kopeček je magické místo. Zřejmě je to zvláštní kombinací okolní přírody – místo samo je chráněnou přírodní rezervací, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a zvěře – s církevní architekturou a dalekými výhledy do okolního kraje. Snad každý, kdo někdy vystoupal až ke kapli sv. Šebestiána, potvrdí, že zde získáte jakýsi zvláštní vnitřní nadhled a klid. Každoroční příležitost k podobnému zážitku je první zářijovou neděli, kdy při tradiční Mariánské pouti ožije Svatý kopeček poutníky. Děvčata a chlapci v krojích, děti, staří i mladí společně stoupají kolem čtrnácti zastavení nejstarší křížové cesty v České republice, aby se zúčastnili poutní pobožnosti u kaple sv. Šebestiána. Společně s nimi vystoupá každoročně na vrchol i kopie Černé madony loretánské. Tradice započatá v roce 1865 byla dosud přerušena pouze jednou, během druhé světové války.

Language